Over Mundus

Mundus is de studievereniging voor studenten Geografie, Planologie en Milieumaatschappij-wetenschappen in Nijmegen. Mundus telt meer dan 400 leden, waarvan er ongeveer 50 actief lid zijn. Deze actieve leden werken in 12 verschillende commissies aan zowel inhoudelijke als ontspannende activiteiten. Deze activiteiten variëren van de maandelijkse borrel tot het Career event en verschillende buitenlandse excursies/reizen.

 

Geschiedenis

Voor Mundus zijn er verschillende studieverenigingen geweest voor Sociale Geografie, Planologie en Milieumaatschappijwetenschappen. Toen de studies Sociale Geografie en Planologie net waren opgericht, in de jaren ’50, was er de studievereniging Marco Polo. In de jaren ’70 werd dit de Socialistische Bond voor sociaalgeografen en planologen. Zij organiseerden onder andere bezettingen van het toenmalige Geografische en Planologische Instituut Nijmegen (ook wel ‘Het Instituut’ genoemd). In de jaren ’90 was Mundus een commissie van de faculteitsvereniging Phoenix, de vereniging voor de Faculteit der Beleidswetenschappen. In 2001 werden de faculteiten van de Radboud Universiteit hervormd. Zo werden de studies Geografie, Planologie en Milieu onderdeel van de Faculteit der Managementwetenschappen. Hierdoor was op 28 augustus 2001 de oprichting van studievereniging Mundus een feit. Voor milieustudenten was er vanaf 1989 studievereniging Milieuprisma. Vanaf september 2012 is Milieuprisma over gegaan in een stichting. Sindsdien is Mundus ook de studievereniging voor milieustudenten.

 

Doelstellingen

Studievereniging Mundus is gebonden aan statuten. Daarin staat dat de vereniging het volgende doel heeft:

“Het behartigen van de belangen van de studenten die de studierichting Geografie, Planologie en Milieu volgen. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het verschaffen van studiemateriaal tegen een zo redelijk mogelijke prijs;
  • Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden;
  • Het organiseren van (andere) activiteiten ten behoeve van de leden;
  • Het samenwerken met rechtspersonen met een soortgelijk of aanverwant doel;
  • Het aanwenden van alle wettige middelen die het doel van de vereniging kunnen bevorderen.”