Stageopdracht LievenseCSO Omgevingsmanagement Verkenningsfase

Achtergrond
LievenseCSO is een middelgroot advies- en ingenieursbureau op het gebied van
infrastructuur, water en omgevingsvraagstukken. We zijn gespecialiseerd in ruimtelijke
planvorming, waterbouw, milieu en omgeving, gebouwde omgeving en ondergrondse
leidingen. Plannen en ontwikkelingen in het landelijke en stedelijke gebied brengen
specifieke infrastructurele en milieukundige vraagstukken met zich mee.


De uitdaging
Binnen de Vakgroep Water en Omgeving begeleiden wij initiatiefnemers bij hun
verkenningen en planstudies tot aan de realisatie van projecten. Dat doen wij door
partijen te verbinden op inhoud én door het organiseren van het omgevingsmanagement
als schakel tussen het project en haar omgeving. We verzorgen voor onze klant een
zorgvuldig en doelmatig participatie- en communicatieproces met de omgeving. De
omgeving is op de hoogte van de gewenste ontwikkeling en kan eigen belangen en wensen
inbrengen. Daarnaast faciliteren we de besluitvorming met betrokken partijen, zodat tijdig
en gedragen oplossing.
Ons team van zeer ervaren en aanstormende omgevingsadviseurs heeft gewerkt aan
projecten, zoals Nautische veiligheid Maas of Preverkenning Deltaprogramma. Specifiek
voor de verkenningsfase willen we onze ervaringen bundelen naar een bedrijfsspecifieke
procesbeschrijving Verkenningsfase. De vraag omvat zowel het consulteren van ons team
van omgevingsmanagers over als het opstellen van een dergelijke procesbeschrijving met
bijbehorende producten zoals risicodossier en procesplanning.

Gezocht
Een proactieve, nieuwsgierige student met kennis en affiniteit van omgevingsmanagement
die zelfstandig de werkzaamheden oppakt en op relevante momenten input van
gebruikers vraagt. Draagvlak binnen de vakgroep en gebruiksgemak zijn belangrijke
aandachtspunten.

Wij bieden
De kans om binnen een middelgroot advies- en ingenieursbureau ervaring op te doen met
omgevingsmanagement binnen de lopende projecten van de werkvelden Waterveiligheid
en Gebiedsinrichting (binnen vakgroep Water en Infra). De werkvelden Waterveiligheid en
Gebiedsinrichting zijn gevestigd in onze vestiging in Bunnik. Daar vindt de aansturing en
het meeste werk plaats. Naast bovengenoemde vraag bieden wij de mogelijkheid om mee
te draaien in projecten die aansluiten bij de interesses van de student. Op de pagina:
http://www.lievensecso.com/nl/Werkvelden/Waterveiligheid en gebiedsinrichting wordt
duidelijk hoe breed ons werkterrein is.

Geef een reactie