LievenseCSO: Stageopdracht Sturen in de Verkenningenfase

Achtergrond
LievenseCSO is een middelgroot advies- en ingenieursbureau op het gebied van infrastructuur, water
en omgevingsvraagstukken. We zijn gespecialiseerd in ruimtelijke planvorming, waterbouw, milieu en
omgeving, gebouwde omgeving en ondergrondse leidingen. Plannen en ontwikkelingen in het
landelijke en stedelijke gebied brengen specifieke infrastructurele en milieukundige vraagstukken met
zich mee.

De uitdaging
Binnen de Vakgroep Water en Infra begeleiden wij initiatiefnemers bij hun verkenningen en
planstudies tot aan de realisatie van projecten. Dat doen wij door partijen te verbinden op inhoud,
ruimtelijk-juridische proces en het bestuurlijke proces. Wij hebben hiervoor projectmanagers,
technisch managers en omgevingsmanagers die samen met onze klant werken aan een goed ontwerp.
In de Verkenningenfase voeren wij variantenstudies uit om samen met de klant en de betrokken
partijen tot een gedragen voorkeursvariant te komen. Hierbij is het van belang dat externe en interne
belangen, technische aspecten, ontwerpeisen en de wettelijke kaders in het hele proces op het juiste
detailniveau worden gewogen en beoordeeld.

Juist een zorgvuldige integratie van deze verschillende aspecten leidt tot een ontwerp waarmee met
inhoudelijke argumenten een duidelijke voorkeur kan worden uitgesproken door de betrokken
partijen. De kracht zit hem in een zorgvuldige afbakening van het detailniveau om voor alle aspecten
de relevante inhoudelijke argumenten te kunnen onderbouwen. Detailontwerp waar dit moet, globaler
waar het kan.

Ons team van zeer ervaren en aanstormende adviseurs heeft gewerkt aan projecten, zoals Nautische
veiligheid Maas, Verkenning Dijkversterking Salmsteke of MIRT-Verkenning Ruimte voor de Maas Bij
Oeffelt. Binnen onze projecten wordt de integratie van de verschillende aspecten, om te komen tot
een goed ontwerp, op een andere wijze ingevuld. De uitdaging voor jou is om te inventariseren op
welke wijze dit in elk project is vormgegeven, te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van de
methoden en daaruit een bedrijfsbrede procesbeschrijving te formuleren.
Draagvlak binnen de vakgroep en gebruiksgemak zijn belangrijke aandachtspunten.

Gezocht
Een proactieve, nieuwsgierige student met affiniteit met ruimtelijke inrichting, van techniek tot
omgevingsprocessen die zelfstandig de werkzaamheden oppakt en op relevante momenten input van
gebruikers vraagt. Bijvoorbeeld een student Aardwetenschappen (Fysische Geografie) of een student
Milieuwetenschappen.
Draagvlak binnen de vakgroep en gebruiksgemak zijn belangrijke aandachtspunten.
Wij bieden
De kans om binnen een middelgroot advies- en ingenieursbureau ervaring op te doen met
verkenningen en planstudies binnen de lopende projecten van de vakgroep Water & Omgeving. De
vakgroep W&O is gevestigd in onze vestiging in Bunnik. Daar vindt de aansturing en het meeste werk
plaats. Naast bovengenoemde vraag bieden wij de mogelijkheid om mee te draaien in projecten die
aansluiten bij de interesses van de student. Op de pagina:
https://www.lievensecso.com/nl/Specialismen/Water-%26-Omgeving wordt duidelijk hoe breed ons
werkterrein is.
Is deze stage wat voor jou?
Meer informatie op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag bij Jette Eshuis, 088-910 2010 of via
sollicitaties@lievensecso.com.

Geef een reactie