Nationaal Watertraineeship: Algemeen Trainee

De Nederlandse watersector heeft volop groeikansen. Water is overal en
van iedereen. De uitdaging is om dit voor nu en in de toekomst te
garanderen, daarvoor is samenwerking en vernieuwing essentieel. Het
Nationaal Watertraineeship (NWT) bestaat sinds 2010. Op dit moment
zijn er meer dan 64 trainees actief en werken zij bij meer dan 30
organisaties binnen de watersector.

Werkzaamheden
Het NWT is ontwikkeld om jong talent, na hun afstuderen (HBO en WO
niveau), een goede start van hun carrière in de watersector te geven.
Talent is voor ons de wil om te ontwikkelen. Niet alleen in het eigen
vakgebied, ook over grenzen heen. Dat vraagt om vakspecialisten met
een brede blik. Wij ontwikkelen persoonlijk leiderschap, stimuleren
samenwerking en dagen uit.

Het NWT is een zorgvuldig samengesteld tweejarig traineeprogramma
met aandacht voor persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling. Dit doen
we door de inhoudelijke ontwikkeling op de werkplek (4 dagen per
week) te combineren met het Persoonlijk Leiderschapsprogramma (1
dag per week). Het Persoonlijk Leiderschapsprogramma bestaat uit
trainingen, coaching, intervisie, Ontdek de Sector en gezamenlijk
werken aan inhoudelijke waterprojecten. De combinatie van aandacht
voor inhoud én persoon zorgt ervoor dat je je inhoudelijke kennis en
ervaring in relatie kan plaatsen tot je omgeving.
De traineewerkplekken zijn bij uiteenlopende organisaties binnen de
gehele watersector, denk hierbij aan waterschappen, advies- en
ingenieursbureaus, drinkwaterbedrijven, aannemers, gemeentes en
onderzoeksinstituten.

Er is binnen ons traineeship veel aandacht voor samenwerking, zowel
onderling als tussen de deelnemende organisaties. Je krijgt daarmee
zicht op het brede werkveld van én de diversiteit binnen de watersector.
Deze combinatie biedt een geweldige start van je carrière. Nieuwsgierig
naar ervaringen van huidige trainees? Bekijk ze hier. Wil jij ook jouw talenten ontwikkelen én inzetten voor de watersector?
Schrijf je in en start direct met de selectieprocedure!

Eisen
Om deel te kunnen nemen aan het Nationaal Watertraineeship is het van
belang dat je een HBO- of WO-opleiding hebt afgerond. Denk hierbij aan
Civiele Techniek, Hydrologie, Land- en Watermanagement, maar
bijvoorbeeld ook aan Bestuurskunde en Planologie. Kennis van én
affiniteit met water is hierbij essentieel. Je hebt maximaal twee jaar werkervaring en staat te popelen om jouw
kennis en ervaring in te zetten en je persoonlijk verder te ontwikkelen.
Een complete aanmelding bestaat uit een Nederlandstalig CV en een
motivatiebrief. Deze ontvangen wij graag via de website of per mail. De selectie baseren we op jouw CV, motivatie, ambities én aan de hand
van je persoonlijke leerdoelen. Binnen 2 weken hoor je of je wordt
uitgenodigd voor een selectiegesprek. Hoe eerder je aanmelding, des
te meer kans op een mooie traineewerkplek!
Meer informatie over het Nationaal Watertraineeship is te vinden op
onze website. Heb je vragen, neem dan contact met ons op via
070-3319949.

Geef een reactie