Witteveen+Bos: Afstudeerproject Klimaat en MER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstel afstudeerproject MER en Klimaat

Zeker met de extreem warme en droge zomer in Nederland dit jaar, is klimaatverandering nog sterker in de belangstelling komen te staan. Met name de vragen hoe we kunnen vermijden, dat de klimaatverandering verder doorgaat en hoe we met de inrichting van ons land op de klimaatverandering kunnen inspelen, komen hierdoor hoger op de urgentieladder. Bij de voorbereiding van veel ruimtelijke projecten wordt een MER opgesteld om de gevolgen voor het milieu in kaart te brengen en mee te laten wegen in de besluitvorming. De nieuwe m.e.r.-richtlijn en de aanstaande Omgevingswet zijn de aanleiding om te onderzoeken welke plek het thema klimaat in het MER moet krijgen. Binnen Witteveen+Bos zijn verschillende collega’s bezig met projecten waar klimaatverandering een impact op heeft. Er zijn enkele notities opgesteld over hoe om te gaan met klimaatverandering in een concreet project en in het MER. De noodzaak om de aanpak van het thema klimaat verder uit te werken, wordt breed gedeeld. Witteveen+Bos is een adviesbureau dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Dit is de omgeving en dit zijn de handvatten om mee aan de slag te gaan in een afstudeerproject over Klimaat en MER.

De opgave
Concreet zijn er de volgende vragen, die in het afstudeerproject uitgewerkt kunnen worden:
– zet op een rij welke eisen er vanuit regelgeving en beleid aan MER’ren worden gesteld om het thema
klimaat in te vullen;
– verzamel enkele voorbeelden van MER’ren, waarin het thema klimaat goed is uitgewerkt;
– werk een voorstel uit om het thema klimaat in een MER goed uit te werken;
– werk een beoordelingskader uit voor het thema klimaat voor enkele typen van projecten waarvoor door
W+B veel MER’ren worden opgesteld: dijkversterking, wegen, natuurontwikkeling, wind- of zonneparken,
woongebieden, gemengde gebieden / transformatiegebieden, industrie- of bedrijventerrein;
– hoe omgaan met de verschillende klimaatscenario’s en de aanbeveling van Deltares, KNMI en PBL om alle
4 de scenario’s te gebruiken als hoeken van het speelveld en niet uit te gaan van een gemiddeld scenario of
een ‘worst-case’ benadering.

Wat is ons aanbod?
– een werkplek en begeleiding door twee enthousiaste collega’s van Witteveen+Bos;
– ons interne netwerk van collega’s en externe netwerk van klanten om informatie te halen, vragen te stellen
en te sparren;
– kennis uitwisselen met collega’s in lopende projecten waar klimaat een rol speelt;
– een afstudeervergoeding.

Wij zoeken afstudeerders van een WO opleiding op het gebied van civiele techniek, (technische) planologie,
milieuwetenschappen of vergelijkbare studies.

De procedure
Hoe kom je in aanmerking? Schrijf een motivatie brief waarom
je graag dit afstudeerproject wilt doen en waarin je motiveert
waarom jij de interessante kandidaat bent voor Witteveen+Bos
om dit uit te voeren. Op basis van deze brief kun je worden
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Contactpersoon
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
ir. J.K. (Jan) Muntinga:
M: 06 – 86860074
E: jan.muntinga@witteveenbos.com
www.witteveenbos.com

Geef een reactie