De studentassesor over zijn eigen functie: 

Mijn naam is Sebastiaen Gonzalez Fernandez, 20 jaartjes jong en ik ben vierdejaars bedrijfskundestudent, en ik heb komend jaar de eervolle functie gekregen van studentassessor aan onze faculteit! Het jammere is alleen dat vrijwel niemand weet wat de assessor doet, dus ik ga proberen uit te leggen.

De assessor is een student die deelneemt aan de bestuurlijke vergaderingen van de faculteit en geeft daarin advies met als hoofdtaak het behartigen van de belangen van de studenten aan onze faculteit. Om kennis en informatie te delen tussen de assessoren van de verschillende faculteiten bestaat het College van Assessoren (CvA). Het CvA komt ongeveer om de week bijeen om lopende zaken te bespreken en te bezien in welke mate en op welke wijze er samengewerkt kan worden. De overlappende belangen en universiteit brede zaken komen ook terug bij de bijeenkomsten met de Rector Magnificus die zes maal per collegejaar plaatsvinden en door het CvA georganiseerd worden. De assessor staat facultair gezien het dichtst bij de medezeggenschap door het nauwe en veelvuldige contact met het faculteitsbestuur, de Facultaire Studentenraad (FSR) en de Opleidingscommissies (OLC’s) en heeft centraal gezien een belangrijke functie te vervullen vanwege het contact met de Rector Magnificus, het CvA en het (indirecte) contact met de USR. Tevens heeft een aantal assessoren contact met assessoren van andere universiteiten. Op deze manier is het wat beter duidelijk wat werkzaamheden zijn van een assessor. Aangezien ik de belangen van de studenten behartig is alle input meer dan welkom.

Stuur gerust een mailtje als je ergens tegenaan loopt of verbeteringen hebt voor op facultair niveau. Ik ben te bereiken op
assessor@fm.ru.nl