Hieronder vertelt de studentassessor over zijn functie binnen de universiteit. 

Mijn naam is Casper Helsen. Al vier jaar ben ik met veel blijdschap student aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens deze jaren is mij duidelijk geworden dat deze universiteit, en onze faculteit in het bijzonder, een enorm fijne omgeving is om jezelf te kunnen ontwikkelen ten dienste van de ambities of doelen die jij als persoon nastreeft. Uiteraard is het belangrijk om dit in stand te houden, en gelukkig voor ons bestaan er dan ook verschillende medezeggenschapsorganen om hierin te voorzien.

Vorig jaar heb ik als student-lid van de opleidingscommissie Geografie, Planologie en Milieu kennis mogen maken met medezeggenschap binnen het wetenschappelijk onderwijs. Dit jaar mag ik mijzelf jullie studentassessor noemen van onze faculteit. Officieel is de studentassessor geen onderdeel van de medezeggenschap, al speelt deze persoon wel een belangrijke rol ten dienste van de studenteninspraak. Maar wat houdt de functie van studentassessor dan nou precies in?

De assessor is een student die deelneemt aan de bestuurlijke vergaderingen van de faculteit en geeft daarin advies met als hoofdtaak het behartigen van de belangen van de studenten aan onze faculteit. Om kennis en informatie te delen tussen de assessoren van de verschillende faculteiten bestaat het College van Assessoren (CvA). Het CvA komt ongeveer om de week bijeen om lopende zaken te bespreken en te bezien in welke mate en op welke wijze er samengewerkt kan worden. De overlappende belangen en universiteitsbrede zaken komen ook terug bij de bijeenkomsten met de Rector Magnificus die zes maal per collegejaar plaatsvinden en door het CvA georganiseerd worden. De assessor staat facultair gezien het dichtst bij de medezeggenschap, door het nauwe en veelvuldige contact met het faculteitsbestuur, de Facultaire Studentenraad (FSR) en de Opleidingscommissies (OLC’s) en heeft centraal gezien een belangrijke functie te vervullen vanwege het contact met de Rector Magnificus, het CvA en het (indirecte) contact met de USR. Tevens heeft een aantal assessoren contact met assessoren van andere universiteiten. Op deze manier is het wat beter duidelijk wat de werkzaamheden van een assessor zijn. Aangezien ik de belangen van de studenten behartig is alle input meer dan welkom.

Stuur gerust een mailtje als je ergens tegenaan loopt of verbeteringen hebt voor op facultair niveau. Ik ben te bereiken op assessor@fm.ru.nl.