Iedere opleiding heeft een opleidingscommissie. De opleidingscommissie bewaakt de kwaliteit van de opleiding. De belangrijkste taken zijn de evaluatie van het onderwijs (onder meer door het bespreken van de cursusevaluaties die iedere student invult na afloop van een cursus) en het geven van een advies bij de jaarlijkse vaststelling van het Onderwijs- en Examenreglement (OER). Verder is de opleidingscommissie de plaats waar studenten en docenten met elkaar kunnen spreken over alle aangelegenheden van het onderwijs. De commissie kan eventueel ook ongevraagd advies uitbrengen aan de decaan.

De opleidingscommissie (OLC) van Geografie, Planologie en Milieu-maatschappijwetenschappen bestaat uit vijf studentleden uit de verschillende jaren van de opleiding en vijf docenten.

Wil je zelf graag in de opleidingscommissie zitting nemen? De studentleden voor de opleidingscommissie worden tijdens de universitaire studentenraadsverkiezingen gekozen die jaarlijks in mei worden gehouden.

 

Leden Opleidingscommissie GPM 2018 – 2019

Docentleden
dhr. prof. dr. E. (Erwin) van der Krabben, voorzitter
mw. dr. R.G. (Rianne) van Melik
dhr. dr. ir. L. (Lothar) Smith, secretaris
mw. dr. S.A. (Sietske) Veenman

Toehoorders/adviseurs
mw. J. (Jol) Beset, secretaresse
dhr. dr. ir. M. (Mathijs) van Leeuwen, CICAM
dhr. dr. B.M.R. (Martin) van der Velde, bachelor coördinator
mw. drs. J.M. (Jackie) van de Walle, studieadviseur

Studentleden
Eefje Philipsen, Ma, voorzitter
Lisa Busink, Ma
Casper Helsen, Ba derdejaars
Joyce Haringa, Ba derdejaars
Madeloes de Win, Ba derdejaars
Femke Bos, Ba eerstejaars (schaduwlid)
Ismay Geleijnse, Ba eerstejaar (schaduwlid)

 

Contact

Opleidingscommissie GPM

Radboud Universiteit Nijmegen

Faculteit der Managementwetenschappen

Postbus 9108

 

De studentleden van de opleidingscommissie ontvangen graag input. Iedere student kan dit (anoniem) doen door het sturen van een mail aan olcgpm@student.ru.nl, de vertegenwoordiger van zijn of haar jaar persoonlijk aan te spreken of een bericht te sturen via de Facebookpagina van de studentleden van de opleidingscommissie. Je kunt je op deze Facebookpagina abonneren om op de hoogte te blijven.