De computers in het studielandschap, het onderwijs- en tentamenrooster, de examenregelingen, de harde knip en ga zo maar even door. Het is vast wel eens voorgekomen dat je als student een klacht hebt gehad over een van deze zaken. Misschien heb je je afgevraagd waar je terecht kunt met dit soort klachten. Dan is het tijd om kennis te maken met de Facultaire Studentenraad (FSR).

De studentenraad is een gekozen studentvertegenwoordiging op facultair niveau en bestaat op elke faculteit. De FSR is samengesteld uit zes studenten die namens alle studenten van de faculteit meepraten en zelfs meebeslissen over het beleid dat door het faculteitsbestuur wordt gevoerd. De FSR is verantwoordelijk voor het beoordelen van de (onderwijs)plannen van de decaan. Bij het beoordelen van deze plannen wordt zo goed mogelijk het belang van de student in acht genomen. Hierover vergaderen wij vervolgens ongeveer maandelijks met het decanaat, met docenten en met niet-onderwijzend personeel in de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV). De FGV is vrij toegankelijk voor iedereen, dus ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Kom dan eens langs bij de FSR of bezoek een FGV.

Heb je een klacht, een vraag of wil je gewoon graag je mening geven over het reilen en zeilen aan de faculteit, mail de FSR dan op studentenraad@fm.ru.nl of kom langs op de FSR kamer in TvA 5.0.09 bij de andere studieverenigingen. Hier is elke woensdag in de pauze iemand aanwezig om je vragen of klachten te beantwoorden. Houd verder de berichten op Blackboard (community onderwijsberichten) in de gaten, want er zullen gedurende het studiejaar een aantal informatie- en lunchbijeenkomsten worden gepland waarvoor iedere student van harte is uitgenodigd.

Bezoek ons op Facebook.