XVIIIe zoekt XIXe: Voorzitter

Als laatste is het aan mij de beurt om te vertellen wat mijn functie inhoudt. Als voorzitter ben je het gezicht van de vereniging. Tijdens Proefstudeerdagen ben jij de aangewezen persoon die komt vertellen over Mundus, wat je natuurlijk met liefde doet! Hetzelfde geldt voor Open Dagen. Je hoopt hiermee toekomstige GPM’ers enthousiast te krijgen voor de opleiding en vereniging. Maar dit zijn niet de enige keren dat je voor groepen mag praten. Denk verder aan activiteiten die je samen met het bestuur organiseert en die uitleg/toelichting behoeven of het praatje (op de bar) tijdens de maandelijkse borrel. Je moet als voorzitter dus niet bang zijn om te spreken voor groepen, of dit nou een collegezaal vol is of voor je leden op een activiteit. Hierbij moet je natuurlijk ook denken aan de manier waarop je je ‘publiek’ benadert. De ene keer wordt dit op een iets formelere manier van je verwacht dan de andere keer. Dit leer je vanzelf!

Een van je andere taken die je als voorzitter behoort te doen is het voorbereiden van de wekelijkse bestuursvergadering door het opstellen van een agenda met de punten die in de vergadering besproken zullen worden. Daarbij zit je deze vergaderingen voor. Hierbij zal je goed op moeten letten of elk van je medebestuurders zijn zegje heeft gedaan en zorgen dat dus niet één iemand, of jij zelf, steeds aan het woord is/bent. Bovendien maak je als voorzitter de planning voor kamerdiensten. Hierbij hield ik steeds rekening met de verschillende vakken die iedereen volgde gedurende het jaar. Iedereen heeft twee kamerdiensten per week, van 10.00-14.00 of van 12.00-16.00.

Een andere vaste taak van de voorzitter van Mundus is dat deze zitting neemt in het koepelbestuur van de Samenwerkende Verenigingen der Managementwetenschappen. In dit bestuur zit van elke vereniging van de Managementfaculteit één afgevaardigde. Dit jaar was ik penningmeester en was hiermee verantwoordelijk voor het geld. In het jaar 2019-2020 zal Mundus de functie van Commissaris Introductie bekleden en hiermee wordt je dus het aanspreekpunt van de organisatie van de introductie. Je leert via het koepelbestuur de bestuurders van de andere verengingen en de gang van zaken binnen de andere verengingen kennen. Dit is niet alleen gezellig maar ook leerzaam. Bijna elke maand zit de SVM samen om het te hebben over de gang van zaken binnen de faculteit. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de voortgang rondom de organisatie van de introductie.

En dan nog de volgende taken, welke niet altijd zichtbaar zijn voor anderen. Namelijk het ondersteunen en controleren van je medebestuursleden. Lukt het een van je medebestuurders niet om een bepaalde taak af te maken of heeft deze er hulp bij nodig? Als voorzitter kan je bijspringen of helpen met het maken van een planning. Op deze manier wordt het voor je medebestuurders makkelijker om hun taken af te ronden. Verder moet je goed op de hoogte zijn van de voortgang van de taken van je medebestuurders en controleren of deze goed worden uitgevoerd. Je bent tenslotte eindverantwoordelijke voor de gang van zaken binnen de vereniging. Wat verder ook zeer belangrijk is, is dat je als vertrouwenspersoon fungeert voor je bestuur. Zit iemand ergens mee en weet hij/zij niet zo goed hoe deze het moet aanpakken? Of wil iemand gewoon even zijn/haar ei kwijt? Zorg dan dat je voor diegene klaar staat!

Ik hoop dat ik je hiermee voldoende heb geïnformeerd/geënthousiasmeerd voor de leuke en afwisselende functie van Voorzitter. Spreken de bovenstaande taken en bezigheden van het zijn van Voorzitter je aan? Kom dan zeker naar de bestuursvoorlichting in de pauze van 13 maart! Hier heb je de mogelijkheid meer te weten te komen en vragen te stellen. Heb je nu al vragen of wil je meer toelichting over de functie van Voorzitter? Twijfel dan niet en spreek mij aan, dan kunnen we het erover te hebben!

Liefs,

Yara Bon

Voorzitter 2018-2019

Geef een reactie