Teaser Mundus Magazine (NEXT editie)

Groenland en haar toekomst

De gemiddelde temperatuurstijging op aarde zorgt voor onder andere droogtes, langere hittegolven, extreme regenval, overstromingen en het smelten van ijskappen en gletsjers. Dit laatste gevolg vindt momenteel in rap tempo plaats in Groenland. Het land bestaat tegenwoordig nog voor 85% uit ijs en voor 15% uit toendra. Wetenschappers vrezen echter dat grote delen van het land omstreeks 2100 ijsvrij zullen zijn en dat er bossen zullen ontstaan met een grote diversiteit aan flora en fauna.

De ijskap op Groenland is in de laatste tien jaar sneller gesmolten dan ooit tevoren. Het verlies aan ijs is voornamelijk te wijten aan de lager gelegen delen van de Groenlandse ijskap en losliggende delen van ijskappen die gelegen zijn langs de kust. Het smeltwater van deze ijskappen bereikt sneller de oceaan dan het smeltwater van Antarctica en andere gletsjers. Hierdoor draagt het smeltende ijs van Groenland het meeste bij aan de stijging van de zeespiegel.

Op verschillende ijsvrije plaatsen in Groenland groeien er al bomen en struiken. Met vier soorten bomen en struiken is de diversiteit op het moment nog gering, maar het aantal soorten zal in de toekomst gaan toenemen. Na onderzoek stelden wetenschappers vast dat het ecosysteem van Groenland drastisch gaat veranderen. Veel Arctische dieren zoals de zeehond en de ijsbeer zullen de klimaatverandering namelijk niet overleven. Bovendien zal de ijskap veranderen in een groen land waar 44 soorten bomen en struiken kunnen voorkomen.

De smeltende ijskap van Groenland is een gevaar voor moeder aarde, maar dit kan voor de bevolking van Groenland goed uitpakken. Tegenwoordig zien veel Groenlandse jongeren geen toekomst meer in hun eigen land, omdat er een gebrek is aan banen. Dit zorgt voor een hoog percentage aan depressies en zelfmoorden in het land. Een groen Groenland zou een ommekeer kunnen betekenen voor de inwoners, omdat het veranderende landschap voor meer werkgelegenheid zou kunnen zorgen. De groene, bosrijke omgeving kan namelijk een trigger zijn voor toeristen om het land te bezoeken en te ontdekken. Verder zal het veranderde landschap ervoor zorgen dat bosbouw en landbouw bedreven kan worden.

De toekomst van de gemiddelde Groenlander zal dus rooskleuriger worden, maar dit geluk van de Groenlander zal gepaard gaan met een immense zeespiegelstijging.

 

Clannad Koumans

Geef een reactie