Teaser Mundus Magazine #3

Spanning in het bos

Om de klimaatdoelen te halen, zet de Nederlandse overheid vol in op duurzame energie. Een onderdeel van de energiestrategie is de aanleg van grootschalige windmolenparken. De toenemende vraag naar elektriciteit en piekleveringen van zon- en windparken zorgen er echter voor dat er steeds minder netcapaciteit beschikbaar is in Nederland. Dit probleem speelt ook in Zeeland en Noord-Brabant. Om het elektriciteitsnetwerk toekomstbestendig te maken moet de nieuwe ‘Zuid-West 380kV’ verbinding aangelegd worden.

Op dit moment ligt er al een 380kV verbinding tussen Borssele en Tilburg. De nieuwe verbinding wordt een extra verbinding en wordt aangelegd door netbeheerder TenneT. In 2017 is het voorkeurstracé bepaald en inmiddels wordt gewerkt aan het besluit over de precieze ligging en de mastposities. Bij het Brabantse Bergen op Zoom is een knelpunt ontstaan. De nieuwe 380kV verbinding gaat volgens de planning dwars door de Bergse bossen. Hiervoor moet 20 hectare bos (ongeveer 28 voetbalvelden) gekapt worden. TenneT concludeerde na onderzoek dat de kap geen grote schade toebrengt aan het bos. Bewoners van Bergen op Zoom en milieugroepen zijn het niet eens met de kap en hebben zich daarom verenigd in de actiegroep ‘Bomenkap Nee’.  Zij stellen dat in het bos, een Natura2000 gebied, veel bijzondere bomen staan zoals eiken van meer dan honderd jaar oud. Die bomen staan ook in de kapzone.

In Bergen op Zoom is op dit moment al een 150kV verbinding die in de toekomst gecombineerd wordt met de 380kV verbinding. De 150kV verbinding ligt deels onder de grond in een buisleidingstraat, maar komt voor het bos omhoog. Bomenkap Nee stelt voor de bestaande buisleidingstraat te verlengen tot na het bos. Op die manier blijft het bos gespaard en verdwijnen de huidige masten uit het bos. De vrijgekomen ruimte kan gebruikt worden om het bos uit te breiden.

De actiegroep is een petitie gestart tegen het huidige plan van TenneT. De petitie is binnen een maand al meer dan 21.000 keer getekend. De gemeente Bergen op Zoom had eerder geen bezwaar tegen de bomenkap, maar op 29 mei nam de gemeenteraad unaniem een motie aan om het tracé ter hoogte van de buisleidingstraat een knelpunt te noemen. Bomenkap Nee hoopt nu 25.000 handtekeningen te verzamelen om aandacht te vragen in de Tweede Kamer. Dit moet gebeuren voordat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat deze zomer een definitief tracébesluit neemt.

TenneT verwacht geen aanpassingen aan het plan bij Bergen op Zoom. In 2022 moet de aanleg van start gaan. Dat hangt natuurlijk wel af van de vergunningen en bezwaren.

 

Max de Winter

Geef een reactie