Teaser Mundus Magazine

Beste Mundusianen,

Editie 2 van het Mundus Magazine komt er aan en dat betekent dat het weer tijd is voor een teaser. Misschien hebben jullie wel gehoord van het Internationale project the Great Green Wall. Dit is een top-down initiatief door een groot deel van Noord-Afrika, waarbij vele hectares aan bomen zijn aangeplant ten zuiden van de Sahara. Het doel is om zo de vochtigere Sahel-regio te beschermen tegen verwoestijning. In 2007 is men begonnen aan de uitvoering hiervan, maar al snel bleken de plannen weinig succesvol. Veel bomen van verkeerde soorten werden gebruikt, die het moeilijker hadden dan oorspronkelijk verwacht werd in het droge gebied. De beplanting stierf grotendeels aan uitdroging of een tekort aan voedingsstoffen. Ook het onderhoud bleek intensiever dan verwacht.

Sinds eind vorige eeuw speelt er echter ook een ander initiatief. Boeren in Niger zijn zelf begonnen met het planten van bomen op hun grond. Tijdens de Franse kolonisatie werd de Europese manier van landbouw ingevoerd, waarbij grote akkers werden aangelegd ten koste van bebossing. Nadeel hiervan is echter dat de bodemvruchtbaarheid sterk achteruitging, doordat er geen nieuw organisch materiaal op de grond terecht kwam. Daarbij trok water meer de bodem in, waardoor de grond sneller uitdroogde. Na een zetje van de NGO Serving in Mission zijn de boeren hier iets aan gaan doen. Tussen hun gewassen planten zij nu bomen van de inheemse soort Faidherbia Albida, die goed aangepast is om te overleven in het gebied. Haar wortels houden water vast in de bodem en haar bladeren zorgen voor organisch materiaal die de landbouwgrond vruchtbaarder maakt. Dit zorgt voor betere oogsten en minder bodemerosie, waardoor ook verwoestijning wordt tegengegaan. Het initiatief is daarmee vele malen duurzamer en goedkoper dan top-down projecten als the Great Green Wall en ook nog eens voordeliger voor de lokale bevolking.

Om verwoestijning in de toekomst ook op andere plaatsen te bestrijden, kan daarom een voorbeeld genomen worden aan dit lokale initiatief. NGO’s en overheden kunnen boeren in de gebieden onder de Sahara van informatie voorzien en aanmoedigen om bomen te planten op hun grond. Dit zou dan een langetermijnoplossing kunnen bieden tegen verwoestijning. En het mooiste is nog wel dat zowel de mens als de natuur hiervan profiteren; een echte win-winsituatie dus.

Geef een reactie