ERAC: Junior Project Controller ERAC Innovation

Wie zoeken wij?

Heb jij oog voor detail en kun je tegelijk de grote lijn onderscheiden? Wil jij innovators helpen hun idee om te zetten in business? Is het jouw droom om écht impact te hebben op economie en maatschappij? En herken jij jezelf in deze vacature? Dan zoeken we jou! 

Qua profiel denken wij zelf aan de volgende karakteristieke van jouw cv:

  • Opleiding in de richting van bedrijfseconomie/accountancy/control;
  • Stage als controller of financieel adviseur is een pré;
  • Analytisch denkvermogen en oplossingsgerichtheid;
  • Goede kennis van Excel en data visualisatie tools en pakketten;
  • Uitstekende communicatieve mondelinge en rapportagevaardigheden in het Nederlands en het Engels;
  • Inzetbaar zowel op individuele basis als in projectteams;
  • 36 – 40 uur.

Lees meer

Verslag Career Event

Het career event opende met een lezing van de bijzonder enthousiaste Johnny Kerkhof. De deelnemers konden de energieboost die daar werd gegeven wel gebruiken, omdat zij naast de snijdende vrieskou ook het slechte nieuws ontvingen dat Buitenlandse Zaken en Lybrae hun workshop moesten afzeggen vanwege ziekte. Opvallend aan de openingslezing waren onder andere warming up door te springen (van zitten word je traag), het gebrek aan powerpoint (dat leidt alleen maar af) en de toegankelijke manier van spreken van Johnny. Hij wist zijn eigen verhaal goed te verweven met de drie factoren die hij duidelijk wilde maken voor een succesvolle carrière: 1. serendipiteit, 2. het in contact komen met personen die jouw ideale loopbaan hebben vervulden en 3. je overschat wat je in een dag kunt bereiken, maar onderschat wat je in een jaar kunt bereiken. Dit laatste thema werd gebruikt als motief voor zijn mini-workshop: hij vroeg elke deelnemer te visualiseren wat diegene over een jaar wilde bereiken, dit op te schrijven en te verzegelen in een envelop en over een jaar nog eens terug te lezen om te kijken in hoeverre dit overeenkomt.

Na de lezing werden de deelnemers begeleid naar de door hen gekozen workshops. Degenen die de workshop van Lisa Geurts over een carrière in het onderwijs hadden gekozen, krijgen uitgebreid te horen wat er zoal komt kijken bij de dagelijkse gang van zaken van een docent, welke vernieuwingen (bijv. digitalisering) er hebben plaatsgevonden de afgelopen jaren, op welke manier je leerlingen het beste kan benaderen en hoe je lesstof overbrengt. Dit laatste thema was de aanleiding voor de workshop: de deelnemers kregen een bladzijde uit een lesboek aardrijkskunde en moesten in groepjes werken aan een model of spel om deze stof bij leerlingen bij te brengen.

De overige deelnemers gingen naar Companen. Na een presentatie over hun bedrijf en de projecten waar ze mee bezig zijn, werden zij aan het werk gezet. Tijdens de workshop was het de bedoeling dat men een fictieve opdrachtgever zou helpen om ouderen in Nederland te huisvesten: laat je ze verhuizen of pas je de huizen aan? Voor dit onderzoek moesten er deelvragen worden ontworpen en moest er worden uitgezocht hoe het onderzoek uitgevoerd kon worden.

Na de eerste workshopronde konden de deelnemers en gastsprekers zich te goed doen aan een heerlijke lunch die goed verzorgd was door De Villa. Tijdens deze lunch was er al veel te bespreken met elkaar om de opgedane ervaringen te delen.

Daarna volgde de tweede workshopronde en die werd onder andere verzorgd door LievenseCSO. Dit consultancy bedrijf droeg de deelnemers op een plan op te stellen voor een echt bestaand, reeds uitgevoerd project: het verlagen van de waterstand van de Nederrijn bij Rhenen. Er diende rekening worden gehouden met allerlei belangen, van burgers en ondernemers tot gemeenten en waterschappen. Bovendien is het vinden van de juiste financiering altijd een lastig puzzelstukje. Gelukkig kwamen de deelnemers er goed uit, mede dankzij de hulp van de workshopbegeleiders en konden de innovatieve plannen op de kaart worden uitgetekend.

De andere workshop tijdens de tweede ronde was van JS Consultants, waar een simulatie moest worden gespeeld over de fictieve gemeente Mundus. Hierbij vormden studenten partijen van twee personen (waarin onderscheid werd gemaakt tussen coalitie- en oppositiepartijen) en moesten ze hun belangen behartigen en komen tot begroting. Er vonden verschillende overlegrondes plaats, waarbij de burgemeester de vergadering voorzat.

Moe maar voldaan van de leerzame en interactieve workshoprondes kregen de deelnemers, onder het genot van een drankje en een overdaad aan hapjes, nog de gelegenheid om in speeddate sessies in groepjes nog met de bedrijven het gesprek aan te gaan en de gelegenheid om nog eens in te gaan op de inhoud van de workshop of te vragen naar vacatures. Tijdens de borrel was ook Career Service aanwezig, waar studenten een cv-check konden doen. Hier is gretig gebruik van gemaakt en menig student loopt nu met een sterk cv rond!

Mundus NEXT kijkt terug op een geslaagde dag. We willen natuurlijk alle deelnemende bedrijven bedanken die dit mogelijk maakten. We zijn benieuwd wat jullie zullen aantreffen als op 1 maart 2019 de enveloppen worden geopend!

AT Osborne: Afstudeerder campus van morgen

Universiteiten zijn sinds enkele jaren eigenaar van het vastgoed dat ze gebruiken. Het beheer, onderhoud en ontwikkeling van dit vastgoed is daarmee een belangrijke opgave geworden voor hoger onderwijsinstellingen. Tegelijkertijd verandert het gebruik van de campus geleidelijk van een monofunctioneel gebied naar mixed-use, waarin niet alleen wordt onderwezen, onderzocht en gevalideerd, maar waar ook wordt geleefd, gesport, gewinkeld, gewerkt en gefeest.

Lees meer

AT Osborne: Afstudeerstage klimaatadaptatie

AT Osborne zoekt een afstudeerder op het onderwerp ‘governance van klimaatadaptatie’. We zien dat het adaptief maken van gebieden, zowel landelijk als stedelijk vanuit een sectorale aanpak (enkele focus op gemeente- of waterschapsareaal en bijbehorende bestuurlijke verantwoordelijkheden) onvoldoende gerealiseerd wordt. Samenwerking op allerlei vlakken lijkt daardoor in toenemende mate een vereiste voor het adaptief inrichten van steden, dorpen en infrastructuur (nat en droog). Hierbij gaat onze voorkeur sterk uit naar een benadering van de Nederlandse praktijk, al is een vergelijking met een buitenlandse case bespreekbaar. Vragen die beantwoord kunnen worden zijn onder meer:

 

Lees meer

Bestuur aan het woord: Sander van der Goes

Als Commissaris Externe Betrekkingen ben ik verantwoordelijk voor de doorstroom van Mundusianen naar het werkveld. Zo onderhoud ik de relaties met bestaande partners en start ik samenwerkingen met nieuwe bedrijven. De breedte van ons werkveld maakt dat wij samenwerking met een groot scala aan bedrijven. Denk hierbij aan bedrijven die ruimtelijke projecten uitvoeren voor de overheid, adviesbureaus en bedrijven die zich bezighouden met mobiliteitsvraagstukken.

Er zijn een aantal algemene zaken waarmee je je in mijn functie bezig mee houdt. Allereerst het onderhouden van contacten met partners. Deze partners zijn voor Mundus heel waardevol en kunnen leden na hun studie een vliegende start richting de toekomst geven. (Stage)vacatures en afstudeeropdrachten binnenhalen bij partners is daarom ook van grote waarde. Je fungeert in dezen als een spil tussen student en werkveld. Je houdt leden constant op de hoogte van nieuwe vacatures, interessante uitdagingen en leuke bedrijven.

De functie van Commissaris Externe Betrekkingen is ook de meest formele functie van de vijf   bestuursfuncties. Je moet richting de buitenwereld altijd politiek correct handelen. Deze buitenwereld bevindt zich ook op de mediakanalen van Mundus, en dan met name op Twitter en LinkedIn. Dit zijn netwerken waarop we veelal door mensen uit het werkveld worden gevolgd. ‘Offline’ houd je je ook bezig met het opstellen en ondertekenen van contracten, het uitsturen van facturen, het plannen van afspraken en het behandelen van de vele mails en telefoontjes die je elke dag krijgt. Dit maakt de functie heel divers en uitdagend. Ook wordt er van je verwacht dat je er ten allen tijden representatief uitziet.

Ook werk je intensief samen met de formele commissie van Mundus; de MundusNext-commissie. Deze commissie organiseert bijvoorbeeld het Career Event. Dit jaar vond dit event plaats op 1 maart. Mijn rol binnen de organisatie van deze dag is vooral begeleidend; ik hielp de commissie met het bereiken van deelnemende bedrijven en instanties, hakte knopen door waar nodig en regelde het contractuele deel van het event.

Het mooie aan een bestuursjaar is, is dat je enorm veel contacten legt. Zeker als Commissaris Externe Betrekkingen kom je in contact met enorm veel mensen in het werkveld. Hiermee maak ja vrijwel altijd meteen een connectie op LinkedIn. Ook leer je enorm veel andere bestuurders kennen. Dit leidde ertoe dat wij dit jaar met ismus (politicologie) en BOW (bestuurskunde) een debat hebben georganiseerd. Een bestuursjaar is ook voor dergelijke zaken een uitstekende mogelijkheid. Als bestuur helpt de universiteit je graag mee om grote evenementen te organiseren, waardoor je veel bestuurlijke en organisatorische kennis en ervaring opdoet.

Een bestuursjaar bestaat natuurlijk niet alleen maar uit zaken binnen je eigen vereniging. Je werkt bijvoorbeeld samen met de faculteit op verschillende terreinen. Zo verwachten ze dat wij helpen bij open dagen en andere evenementen van de universiteit. Het is belangrijk dat je tijdens je bestuursjaar goed op de hoogte blijft van wat er allemaal speelt op de universiteit. Zo kan je je leden ook weer verder helpen. Om jou hierbij te helpen is het SOFv actief. Dit is de overkoepelende vereniging voor de studieverenigingen.

Een bestuursjaar bestaat natuurlijk uit nog veel meer aspecten. Mocht je benieuwd zijn naar wat een jaar als Commissaris Externe Betrekkingen nog meer inhoudt, dan raad ik je aan om naar de bestuursvoorlichting te komen. Ook kan je altijd een dagje met mij meelopen, om te zien wat ik nu precies allemaal doe.

Sander van der Goes

Commissaris Externe Betrekkingen 2017-2018

 

Bestuur aan het woord: Elisabeth Becking

Een Commissaris Interne Betrekkingen (laten we deze in de toekomst CIB noemen) heeft als hoofdtaak het aansturen van commissies en zorgen dat alle activiteiten tot hun volle recht komen.

Om dit te bereiken is het van belang dat er bepaalde zaken op orde zijn. Denk hierbij aan de jaarplanning, waarin alle activiteiten van het hele collegejaar gepland zijn, zodat er geen dubbele activiteiten gepland worden. Een ander aspect wat de CIB in de gaten moet houden is de planning en organisatie van een evenement. Zit een commissie op schema of lopen ze ver achter en gaan ze in de toekomst in de problemen komen? Op deze momenten moet een CIB ingrijpen en de commissie hier attent op maken. Dan is er natuurlijk nog de inhoud van de activiteit zelf. Wat is het doel van de activiteit en sluit de inhoud daarop aan?

Het aansturen van commissies zorgt voor een heel gevarieerd takenpakket van de CIB. Je moet aan de ene kant de controle uitvoeren, meedenken waar gevraagd, maar je bent nog het meeste een mensencoördinator. Het meeste werk wordt namelijk gedaan door de commissies zelf. Daarom is het belangrijk dat de commissieleden zich op hun plek voelen in de commissie en fijn samenwerken met de rest van hun commissie, maar ook met de CIB. Mensen moeten het gevoel hebben dat ze met hun probleem bij je terecht kunnen. Als commissieleden dit gevoel niet hebben, dan krijg je die problemen ook niet te horen, wat juist het moment is waar de CIB het meeste in actie komt.

Dan zijn er natuurlijk ook nog de tijden – en dit komt het meeste voor – dat alles eigenlijk wel goed loopt. Dan nog steeds is het van belang dat er goed contact is tussen de commissies en CIB. Bijvoorbeeld om activiteiten te verschuiven in de jaarplanning, te schrappen of juist bij te voegen. De CIB is continu bezig met het ‘managen’ van de commissies.

Het is belangrijk dat je hierbij flexibel bent. Je werkt met veel commissies en je weet van tevoren nooit hoe iets exact gaat lopen. Je moet met verassingen kunnen omgaan, maar ook genoeg inzicht hebben om ongewenste verassingen van te voren te vermijden. Daarnaast is het van belang dat je mensen de vrijheid geeft om hun visie tot uiting te laten komen. Als CIB heb je vaak al een eigen idee van hoe een activiteit eruit ziet. Het is de kunst om dit beeld wat jij hebt als CIB niet leidend te laten zijn en juist open te staan voor nieuwe ideeën. Als een commissie met een idee komt dat je verrast, sta hiervoor open en vraag om een zo gedetailleerd mogelijke uitwerking, zodat jij exact weet waar een commissie op doelt. Op die manier zorg je ervoor dat de leden zich gehoord en ook gewaardeerd  voelen.

In mijn taak vind ik het altijd zeer nuttig om mij te verplaatsen in de ander en de zaak vanuit de kant van de commissie te bekijken. Op die manier probeer ik aan te voelen op welke manier ik kan helpen en waar mijn aanwezigheid juist averechts zou werken.

Het belangrijkste is het ervoor zorgen dat iedereen die zich inzet voor Mundus zich gelukkig voelt op zijn of haar plek en ervoor zorgen dat iedereen plezier heeft in wat hij of zij doet. Dat is immers waar de vereniging zich ook voor inzet.

Wil jij nu nog meer te weten komen over wat een Commissaris Interne Betrekkingen allemaal doet? Voel je vrij om een dagje mee te lopen of kom naar de bestuursvoorlichting Donderdag 8 maart om 12:30!

Elisabeth Becking
Commissaris Interne Betrekkingen 2017-2018

Bestuur aan het woord: Matthijs Blokzijl

Als penningmeester is je takenpakket vrij overzichtelijk, maar het werk is er niet minder gevarieerd om. Als penningmeester hou je je namelijk bezig met alles wat met geld te maken heeft binnen de vereniging. Dit loopt van opstellen van de begroting tot het innen van de contributie en van het storten van de kas tot het betalen van het hostel voor de buitenlandse reis. Daarnaast stel je, samen met de penningmeester van elke commissie, een begroting op voor alle activiteiten die die commissie gaat doen. Misschien klinkt dit allemaal nog wat abstract en saai, maar om het wat inzichtelijker te maken zal ik een voorbeeld geven wat er nou allemaal gebeurt in het leven van de ‘pennie’.

Een voorbeeld waarmee ik het penningmeesterleven goed kan illustreren, is met de meerdaagse excursie. Rond oktober komt de EIC (de commissie die de meerdaagse excursie organiseert) doorgaans met een plan voor de bestemming van de meerdaagse. Zo was dat ook dit jaar. Hoewel je natuurlijk laaiend enthousiast bent over de bestemming, wil je wel dat alle uitgaves gaan passen binnen het budget. Samen met de penningmeester van de commissie stel je daarom een begroting op. Hoe duur zijn de vliegtickets? Hoeveel kost het hostel? Wat zijn de inkomsten die je genereert? En het leukste, voor welke activiteiten is nog ruimte in de begroting? Dit laatste onderdeel is het leukste, maar ook direct het moeilijkste onderdeel van het penningmeesterschap: Het is leuk om mensen toestemming te geven een leuke activiteit te organiseren, maar het is des te moeilijker om te zeggen dat dit niet past binnen de begroting.

Na het opstellen van de begroting en het reisplan, volgen de betalingen. De aanbetalingen van vliegtickets en het hostel moeten gebeuren en de stadstour wordt geboekt. Natuurlijk moet er ook geld in het laatje verschijnen. Daarom gaan er, in samenwerking met de secretaris, mailtjes uit naar alle leden die mee gaan op de meerdaagse. Langzaamaan druppelen de aanbetalingen van alle deelnemers binnen, maar gelukkig zijn er ook nog een aantal die niet op tijd betalen. Hier mag jij als pennie namelijk achteraan gaan! Meestal is een simpel whatsapp-bericht genoeg, maar soms moet er een goede stalksessie volgen wil er geld overgemaakt worden.

Vervolgens komt er, net als elke vrijdag, een mooie envelop binnen van de Rabobank, met daarin het afschrift met alle transacties van de afgelopen week. Om de boekhouding op orde te houden, dienen deze verwerkt te worden in het boekhoudprogramma. Hierdoor kun je alle in- en uitgaven goed bijhouden en weet je dat er bijvoorbeeld nog ruimte is voor een kroegentocht tijdens de excursie.

Ook tijdens de reis hoef je je als penningmeester niet te vervelen. Meestal dienen ook hier nog betalingen gedaan te worden. Of dit nou is voor OV-tickets of drankjes tijdens een gezamenlijk diner, jij mag weer betalen met de prachtige Mundus-Rabopas. En de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen: Geld uitgeven verveelt nooit! En dat blijft toch één van de belangrijkste taken die je hebt als penningmeester.

Nou is dit voorbeeld zeker niet allesomvattend, maar dit geeft zeker een goed beeld van je dagelijkse werkzaamheden als penningmeester. Mocht je nou nog steeds vragen hebben of een willen zien hoe zo’n boekhoudprogramma er nou precies uitziet, dan nodig ik je hierbij van harte uit een (mid)dagje mee te lopen!

Matthijs Blokzijl,
Penningmeester 2017-2018

 

Bestuur aan het woord: Paul van der Horst

De secretaris heeft een aantal vaste taken binnen het bestuur, dit in tegenstelling tot de voorzitter. Zo ben ik verantwoordelijk voor de algemene mail, de website, de Facebook, het ledenbestand en het archief. Al deze taken lijken misschien een beetje vaag als ze zo beschreven staan. Daarom wil ik graag een taak uitlichten: de website. Zo hoop ik dat je meer inzicht krijgt in wat mij dit jaar bezighoudt.

Als eerste zal ik even uitleggen wat me dagelijks bezighoudt op de website, daarna zal ik nog wat vertellen over de aanpassingen van de website die ik dit jaar hebt gemaakt.

 

Het meest zichtbare op de site zijn de foto’s die ik upload op de site. Hiervoor moet ik eerst de foto’s filteren die ik op een activiteit heb gemaakt. Sommige foto’s, hoe leuk ze ook zijn, kan ik maar beter niet op de site plaatsen. Daarna is het een kwestie van uploaden en een berichtje op Facebook zetten dat de foto’s beschikbaar zijn.

Naast de foto’s plaats ik ook verslagen van activiteiten op de site. Hierbij moet je vooral een beetje creatief zijn en ervoor zorgen dat je niet hetzelfde verslag op de site zet en in de Mundusmail en/of Facebook. Ook is het medium deels bepalend voor je verhaal. Zo heeft de site als voordeel dat je langere verslagen kan maken, maar het nadeel is dat de site over het algemeen minder bekeken wordt dan bijvoorbeeld de Facebook.

Ook plaats ik regelmatig vacatures op de site die ik doorgespeeld krijg van de commissaris externe betrekkingen Sander. Hier komt een belangrijk aspect van het secretaris zijn naar voren. Je werkt namelijk veel met je bestuursleden samen om alle informatie juist en netjes op de website/Facebook/Social media te krijgen. Als secretaris moet je dus goed met andere mensen kunnen samenwerken en goed nadenken over welke mogelijkheden er zijn.

Dat deze kwaliteiten belangrijk zijn wil ik graag laten zien aan de hand van nog een voorbeeld. Dit jaar heb ik een aantal aanpassingen gemaakt aan de site. De vacature sectie van de site vernieuwd. Hiervoor heb ik eerst met Sander besproken wat hij graag anders wilde. Daarna ben ik gaan kijken wat mogelijk was en heb ik dit teruggekoppeld naar Sander. Zo zijn we uiteindelijk samen tot een nieuw uiterlijk voor de vacature sectie gekomen.

Al met al kan je zeggen dat je als secretaris redelijk veel met de site bezig zal zijn. Je bouwt er een haat-liefde verhouding op. De mogelijkheden zijn namelijk groot, maar de techniek doet soms rare dingen. Maar de website is natuurlijk maar een deel van de taken. Dus al je nog meer vragen hebt, of een keer wil meelopen kan dat zeker! Ik hoop dat jullie met dit verhaaltje een beetje inzicht hebben gekregen in een van de taken van de secretaris. Tot op de bestuursvoorlichting!

Paul van der Horst,

Secretaris 2017-2018

Bestuur aan het woord: Romy Beukeboom

Als Voorzitter heb je het minst vaste takenpakket ten opzichte van de andere vier bestuursleden. Naast dat je de agenda van de bestuursvergaderingen prepareert en het overzicht houdt over de andere bestuursleden, ben je vaak op pad (naar de andere kant van de gang of naar een andere stad in Nederland) en wordt er van je verwacht altijd representatief en benaderbaar te zijn. Dat laatste geldt voor je mede-bestuursleden, voor (commissie)leden, maar ook zeker voor personen gerelateerd aan de universiteit en onze partners. Je bent het gezicht van Studievereniging Mundus en dient je in deze positie aan te kunnen passen aan de situatie en degene met wie je in één ruimte bent. Is dat een lid, een ander bestuurslid, een potentiële partner of de faculteitsdirecteur? Elke aangelegenheid vraagt om een andere houding en je moet hier snel en geloofwaardig naar kunnen schakelen. Dat aanvoelen van hoe te reageren op een gesprekspartner die ‘onder, naast of boven’ je staat is ontzettend leerzaam en vraagt om een aanpassingsvermogen en een portie zelfkennis (iets wat na een bestuursjaar met 200% toegenomen zal zijn).

 

Een situatie waarin dit duidelijk naar voren kwam, is de verhuizing van Mundus. Als Voorzitter voel je je (als het goed is) verantwoordelijk voor het gegeven dat alle belangrijke documenten meeverhuizen, de prullen worden achtergelaten en dien je met een duurzame blik te kijken of een attribuut of document nog iets kan betekenen en of het leuk/relevant is om te bewaren voor de vereniging – niet of je het zelf graag wilt neerzetten. Juist het scannen van de nostalgie vroeg om best wat aandacht, want je wilt natuurlijk niet degene zijn die dé onbruikbare gitaar van Mundus laat verdwijnen. Daarnaast hebben mijn charmante assistenten Paul en Matthijs zich gebogen over het archief. Dat is ook een fijne bijkomstigheid van de voorzittersrol, mits je het op een menselijk en vriendelijke doch effectieve manier kan brengen, zullen mensen dingen van je aannemen en ook taken willen uitvoeren die je ze vraagt te doen. Dat fijne en o zo belangrijke stukje ‘leiderschap’ is iets ontzettend waardevols en zul je voorzichtig moeten ontdekken bij je bestuursleden. Wat voor de ene wel werkt, kan bij de ander in het verkeerde keelgat schieten en je wilt alles behalve een tiran aan de top zijn in een bestuur waar de rest zijn zegje niet durft of kan doen. Gelukkig ben ik gezind met goed gebekte bestuursleden en hebben we onderling een hoge gunfactor qua dingen over- en/of uit handen nemen. Daarbij meteen stilstaande bij het feit dat jij de mediator bent, de rust en orde bewaart en als vertrouwenspersoon fungeert. Maar ik dwaal af! Je ziet het waarschijnlijk al aankomen, maar afdwalen van je punt en loze verhalen vertellen vol overtuiging op een constitutieborrel is ook een enig onderdeel van je functie. En je moet het maar kunnen, stug door zeveren als de personen links en rechts van je subtiele kneepjes in je rug geven waarmee ze je duidelijk willen maken dat het tijd is om af te ronden.

 

De verhuizing heeft veel vergaderingen met zich meegebracht, met name over de (gedrags)regels in het nieuwe gebouw. Dit was vaak met mijn mede-voorzitters van de andere studieverenigingen, de conciërge en de faculteitsdirecteur. Dit waren belangrijke vergaderingen die veel invloed hebben op de toekomst van de vereniging. Het is een moment waarop machtsposities worden uitgetest en ik mijn mannetje moest staan tussen alle mannen. Ook met de vergaderingen van de Samenwerkende Verenigingen van de Managementwetenschappen (SVM), waar je als Voorzitter zitting in neemt, zit je daar namens Mundus en dien je dingen heen en weer te spelen tussen jouw eigen bestuur en de afgevaardigden van de andere verenigingen.

 

Kortom, als Voorzitter ben je eindverantwoordelijke, check je je mede-bestuursleden of ze hun taken (goed) doen en kun je (on)inhoudelijke praten voor groepen én wil je je een jaar onvoorwaardelijk inzetten voor Mundus.

 

Lijkt dat je wat? Plan dan een middag vrij, dan neem ik je mee in de agenda, zaken en taken van een Voorzitter!

 

Groetjes van Romy