Jackie van de Walle

Mijn naam is Jackie van de Walle en ik ben studieadviseur van de bacheloropleiding Geografie, Planologie en Milieu en van de masteropleidingen Human Geography, Spatial Planning en Environment and Society Studies.

Je kunt bij mij terecht met vragen over de samenstelling van je studieprogramma, planning van je tentamens, vragen over de keuzevakken, als je studie niet zo lekker loopt of als er persoonlijke omstandigheden spelen die van invloed kunnen zijn op de studie, van dyslexie tot topsportstatus, van problemen thuis tot …
Lees meer