AT Osborne: Master’s thesis – Project Controls in Large Infrastructure Projects Around the Globe

 

Almost everywhere in the world, large infrastructure projects are known for their huge budget overruns and delays in completion. Through project controls, the performance of a project is monitored and forecasted, and teams are facilitated to manage risks and deal with (possible) overruns.  With decent project controls in place, an overrun usually does not come as a surprise to the project management team. Yet on an international scale the needs for project controls varies, as well as the way overruns and delays are forecasted. Project teams also deal differently with these overruns.

In the Netherlands we see a transition in the field of project controls. Where traditionally the focus of project controls was on reporting the status of the project and justify overruns, the focus is shifting towards providing timely information to the project management in order to be able to adjust the project execution.

Through her international network, AT Osborne has seen that the use of project control instruments for major infrastructure projects vary internationally, depending on local influences. Factors that influence project controls could for instance be local policy and legislation, political sensitivities and priorities (time vs. money vs. quality), risk appetite, project management style and type and quality of cooperation with contractors.

We are looking for a Master’s student who is interested in researching best practices in project controls in various countries, and the factors that influence the implementation and use of project controls. We are offering a 6 or 9 month placement period in our offices as well as an international network.

What do we expect?

Your first challenge is to come up with a draft research proposal on the topic, and submit this with your resumé and motivation letter. The selection process consists of two interviews with consultants working for AT Osborne.

We have the following requirements:

 • The student should attend a Master’s degree programme.
 • The student is permitted to work and live in the Netherlands for the duration of the research period.
 • The student sets the bar high, and wants to deliver high quality.
 • The student is interested in project management and project controls of large infrastructure projects.
 • The student can work in a challenging environment in a large consultancy firm.
 • The student is proactive and has great social skills.
 • The student has fluent English reading, writing and verbal skills.

What can you expect?

First of all you will get to know our fields of work, projects and AT Osborne colleagues. During your research period you will find out if you enjoy working for a management consultancy firm.

Two colleagues will be your mentor, and will assist you during the research and development of your Master’s thesis. Your mentors will be responsible for the practical applicability of your research results and will help you during the research process.

During the placement period, you will be eligible to receive a financial internship remuneration and make use of the AT Osborne offices and support.

Questions?

If you would like more information about applying for this position, please contact Sandra Brouwer or Pau Lian Staal. Your application, consisting of a motivation letter, resumé and draft research proposal can be sent to info@atosborne.nl.

Gemeente Amsterdam: Stagiair hbo/wo – Verduurzaming hotelbranche bij Economie en Duurzaamheid

Onderzoeksstage/afstudeerstage, voor de periode vanaf september 2018,   32 uur per week.
Vacaturenummer: S201885Geplaatst op: 8-6-2018

De functie

Het stimuleren van duurzaamheid bij de hotels is tot nu toe getrokken vanuit de Directie Ruimte en Duurzaamheid (team Duurzaamheid).De gemeente bezint zich op het vervolg: Welke rol kan en wil de gemeente blijven spelen om de hotelbranche te verder te verduurzamen, met name in relatie tot de circulaire economie. En waar kan dit vervolgens het beste binnen de organisatie belegd worden?De opdracht is een uitdagend organisatievraagstuk op het snijvlak van inhoud, taken en verantwoordelijkheden binnen de gemeente. Met als doel het opzetten van een unieke samenwerking tussen twee verschillende directies.

Op 5 oktober 2018 organiseren wij een seminar over hotels en circulaire economie. Door mee te helpen bij de inhoudelijke voorbereiding kan de stagiair de noties uit de verkenning aanscherpen.
De opdracht moet het volgende opleveren:

 • Inzicht in raakvlakken economiebeleid en duurzaamheidsbeleid, aan de hand van de hotelsector;
 • Inzicht in de verschillende rollen die de gemeente speelt of kan spelen, denk aan: stimuleren, reguleren, financieren (de instrumenten);
 • Aanbevelingen waar deze rol binnen de gemeente het beste uitgevoerd kan worden (bij Directie Ruimte & Duurzaamheid, bij de Directie Economie of elders binnen de gemeente);
 • Ondersteuning bij de organisatie van een seminar over Circulaire economie op 5 oktober;
 • Meedenken over het programma;
 • Mee voorbereiden deelname wethouder (EZ of duurzaamheid);
 • Betrekken Koplopergroep Circulaire Hotels bij de voorbereiding.

Wij vragen

Je hebt affiniteit met duurzaamheid en interesse in de gemeentelijke organisatie/ bestuurlijke processen.Je kan daarnaast goed omgaan met verschillende belangen en dus weet te schipperen tussen economie en duurzaamheid. Verder;

 • Beschik je over goede analytische en contactuele vaardigheden;
 • Ben je een 4e jaars hbo student, of wo bachelor student, en zoek je een interessant afstudeeronderzoek;
 • Ervaring in de horeca is een pré.

 

Wij bieden

Een gevarieerde werkplek: je zit deels bij economie en deels bij duurzaamheid. Je kan rekenen op eigen verantwoordelijkheid en ruimte om met initiatieven te komen. Een mix van beleid/ strategie (verkenning van gemeentelijk beleid) én praktijk (contacten met duurzame hotels/ meewerken aan een seminar). De stagevergoeding is conform de regelgeving die geldt voor de gemeente Amsterdam en afhankelijk van leeftijd.

De organisatie

De opdracht is afkomstig van de Directie Economie en van de Directie Ruimte & Duurzaamheid. Je zult binnen de beide organisaties werkzaam zijn.

De afdeling

De Directie Ruimte & Duurzaamheid bestaat uit diverse teams. Team Duurzaamheid is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het Amsterdamse duurzaamheidsbeleid. De circulaire economie is daarbij een vrij nieuw speerpunt. Eén van de uitgangspunten is: ‘leren door te doen’. Dit gebeurt onder andere via de Koplopergroep Circulaire Hotels. Zie voor meer informatie: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/innovatie-0/circulaire-stad/

Informatie

Voor meer informatie over de stageplaats, neem contact Froukje Anne Karsten: f.karsten@amsterdam.nl , 06 2301 6091.

Sollicitaties

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan uiterlijk 24 juni a.s. je motivatie met cv, onder vermelding van de titel van de stage vacature naar f.karsten@amsterdam.nl.De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Lees meer

Stichting Muses: Afstudeerstage

Ben jij op zoek naar een stageplek voor je opleiding in de richting van
ontwikkelingssamenwerking? Stichting Muses is per 1 september 2018 op zoek naar:

Afstudeer stagiair(e) – Ontwikkelingsstudies / Sociale Geografie

 

Omschrijving:
Stichting Muses traint vrijwilligers van voorbereiding tot terugkeer. Al meer dan 5600
vrijwilligers zijn goed voorbereid op hun vrijwilligerswerk door een training van
Stichting Muses. Uit eigen ervaring en de ervaring van vele anderen weten wij hoe
belangrijk een goede voorbereiding is. Maar wat is nou daadwerkelijk het effect? Hoe
vergroot onze training daadwerkelijk de impact van de vrijwilliger, wat hebben de
projecten in het buitenland hieraan en wat is zelfs het effect op onze maatschappij? Om
hierachter te komen is stichting Muses in 2016 begonnen met een grootschalig
onderzoek (meer informatie) naar de effectiviteit van de voorbereidingstraining. Binnen
dit onderzoek is er ruimte voor afstudeerders om een deel van het onderzoek op te
pakken.
Jouw rol:
Als onderzoeksstagiair(e) zul je een bijdrage leveren aan het Muses impact-onderzoek.
Onderdeel van dit onderzoek is het in kaart brengen van behoeften van lokale
vrijwilligersprojecten in het buitenland. Om inzicht te krijgen in deze behoeften wil
stichting Muses een needs-assessment opzetten. Als afstudeerstagiair(e) help jij mee om
dit needs-assessment vorm te geven en de vrijwilligers hiervoor in te zetten.
Wat bieden wij:
• Een uitdagende afstudeeropdracht als onderdeel van een groot lopend onderzoek
• Ruimte voor eigen inbreng en creativiteit
• Een gezellig (jong) team waarin persoonlijke ontwikkeling erg belangrijk is
• Goede begeleiding van de hoofdonderzoeker, die tevens geldt als jouw
sparringpartner
Wie zoeken wij:
• Je volgt een opleiding in de richting van ontwikkelingsstudies – sociale geografie
• Je hebt affiniteit met het onderwerp vrijwilligerstoerisme
• Je draagt met je onderzoek bij aan het vergroten van de impact van vrijwilligers
wereldwijd
• Je zit in de eindfase van je opleiding en hebt kennis over onderzoekstechnieken
(kwalitatief/kwantitatief), analyseren en rapporteren
• Beschikbaar voor de periode september 2018 – februari 2019
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden en kan zowel zelfstandig als in
teamverband
werken
• Je bent proactief
• Goede beheersing van het Nederlands en het Engels

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in het thema vrijwilligerswerk? Denk je graag na
over hoe je lokale behoeften in kaart brengt? Vind je het belangrijk dat er

ook werkelijk iets met je onderzoek gedaan wordt? Wil jij onze needs-
assessment expert worden?

Kom met ons in contact!

Op https://muses.nl/afstudeer-stage-onderzoek-ontwikkelingsstudies/ vind je de volledige vacature.

 

AT Osborne: Afstudeerder campus van morgen

Universiteiten zijn sinds enkele jaren eigenaar van het vastgoed dat ze gebruiken. Het beheer, onderhoud en ontwikkeling van dit vastgoed is daarmee een belangrijke opgave geworden voor hoger onderwijsinstellingen. Tegelijkertijd verandert het gebruik van de campus geleidelijk van een monofunctioneel gebied naar mixed-use, waarin niet alleen wordt onderwezen, onderzocht en gevalideerd, maar waar ook wordt geleefd, gesport, gewinkeld, gewerkt en gefeest.

Lees meer

AT Osborne: Afstudeerstage klimaatadaptatie

AT Osborne zoekt een afstudeerder op het onderwerp ‘governance van klimaatadaptatie’. We zien dat het adaptief maken van gebieden, zowel landelijk als stedelijk vanuit een sectorale aanpak (enkele focus op gemeente- of waterschapsareaal en bijbehorende bestuurlijke verantwoordelijkheden) onvoldoende gerealiseerd wordt. Samenwerking op allerlei vlakken lijkt daardoor in toenemende mate een vereiste voor het adaptief inrichten van steden, dorpen en infrastructuur (nat en droog). Hierbij gaat onze voorkeur sterk uit naar een benadering van de Nederlandse praktijk, al is een vergelijking met een buitenlandse case bespreekbaar. Vragen die beantwoord kunnen worden zijn onder meer:

 

Lees meer