Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie GPM is een medezeggenschapsorgaan dat in samenwerkingsverband van studenten en docenten in dialoog adviseert over de handhaving en/of verbetering van de kwaliteit van het onderwijs binnen de opleiding Geografie, Planologie en Milieu.

Op deze manier worden klachten of problemen vanuit de studenten gecommuniceerd en wordt er gezamenlijk naar een oplossing gestreefd. Dit wordt onder andere gedaan door het bespreken van de vakevaluaties die iedere student invult na afloop van een cursus.

Daarnaast houdt een van de kerntaken van de opleidingscommissie in dat zij de OER (Onderwijs en Examen Reglement) bewaakt en dit document ieder jaar doorneemt met het oog op fouten of dingen die onvolledig of onduidelijk zijn.

Iedere student kan input geven door het sturen van een mail naar het contactadres van de OLC, de vertegenwoordiger van zijn of haar jaar aanspreken of een bericht te sturen naar de Facebookpagina van de OLC. Op deze pagina worden door de OLC zelf ook berichten ter informatie geplaatst.
Het mailadres van de OLC is olcgpm@student.ru.nl

De opleidingscommissie 2015-2016 v.l.n.r.: Elleke Dees, Kim van den Beuken, Julia Cramwinkel, Nanda Kurstjens & Anouk Bakx.